Metoder

Vi benytter flere forskellige fysioterapi-teorier/teknikker, alt efter hvad problematikken er:

Gynops – Ordet GynObs-fysioterapi er en forkortelse af ordene gynækologisk og obstetrisk fysioterapi. Overordnet kan man sige, at gynobs-fysioterapeuter arbejder med mennesker, som har problemer i bækkenområdet.

Mulligan Metoden – er opfundet og udviklet af fysioterapeut Brian Mulligan fra New Zealand. Metoden er en del af manuel terapiens tilgang til undersøgelse og behandling af gener i bevægeapparatet, dvs. kropsregioner som ryg, nakke, skulder, fod mv. og relaterer sig primært til muskuloskeletal- og idrætsfysioterapi specialer.

Behandlingen består af blide mobiliseringsteknikker, der skal foregå skånsomt og smertefrit, hvorved leddets normalfunktion genskabes.

McKenzie-teknikker – som er virkelig gode i behandling af diskusprolaps, diskprotrusioner og andre diskogene lidelser.

Cyriax – behandling af sene/muskelskader i forbindelse med overbelasting.

Maitland – ledmobilisering for at nedsætte smerter og skabe øget bevægelighed. Såvel i rygsøjle som i andre led.

Vi er alle uddannet i, at kunne tilrettelægge et genoptræningsprogram f.eks. efter operation og vi kan vejlede dig meget nøje så du undgår ”forkerte” belastninger af dit problemområde.

Ved løbeskader kan vi lægge øvelsesprogrammer som styrker dine muskler og derved gør det smertefrit at træne igen. Vi gennemgår træningsprogrammet sammen og derefter bliver det udskrevet, med illustrationer af øvelserne og det er således både let og nemt, at huske dem når du skal lave dem derhjemme.